ฟิสิกส์ ม.4

เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ม.4

หนังสือเรียนฟิสิกส์ online เทอม 1

ปรับพื้นฐาน
เรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
เรื่อง การเคลื่อนที่เชิงเส้น
เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่
เรื่อง สมดุลกล

หนังสือเรียนฟิสิกส์ online เทอม 2

เรื่อง งานและพลังงาน
เรื่อง โมเมนตัมและการชน
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (เน้นแบบโค้ง)
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (เน้นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย)
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน (เสริมศักยภาพ)

กิจกรรม Rocket

การทำจรวด

บทความน่าสนใจ