เรียนฟิสิกส์ที่ไหนดี?

ฟิสิกส์เป็นเรื่องของการอธิบายธรรมชาติ ดังนั้นการเรียนฟิสิกส์ที่ดีต้องเน้นการอธิบายธรรมชาติที่เกิดขึ้น หรือจากการทดลอง แล้วเสริมการอธิบายเพื่อให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นด้วยคณิตศาสตร์ ถ้าถามว่า “เรียนฟิสิกส์ที่ไหนดี?” จริงๆ เรียนที่ไหนก็ได้ ลองหลายๆ แหล่ง ไม่ว่าจะเรียนฟิสิกส์ออนไลน์ หรือเรียนในห้องเรียน หากว่าเราสนใจจริงๆ นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

บทความน่าสนใจ