ฟิสิกส์ ม.4

เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ม.4

หนังสือเรียนฟิสิกส์ online เทอม 1

ปรับพื้นฐาน
เรื่องบทนำ
เรื่องการเคลื่อนที่เชิงเส้น
เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่
เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ

หนังสือเรียนฟิสิกส์ online เทอม 2

เรื่องงานและพลังงาน
เรื่องโมเมนตัมและการชน
เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน
เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

กิจกรรม Rocket

การทำจรวด

บทความน่าสนใจ