ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์

คุยกับ webmaster@Dekphysics

ฟิสิกส์ ม.4


เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ม.4


หนังสือเรียนฟิสิกส์ online เทอม 1


phy

ปรับพื้นฐาน

Power point ก่อนเรียน ม.4
Power point ทักษะวิทยาศาสตร์

เรื่องบทนำ
Power point บทนำ
การทดลอง บทนำ

เรื่องการเคลื่อนที่เชิงเส้น
Power point การเคลื่อนที่เชิงเส้น
การทดลอง การเคลื่อนที่เชิงเส้น


phy

เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่
Power point แรงและกฎการเคลื่อนที่
การทดลอง แรงและกฎการเคลื่อนที่

เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
Power point การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

***********************************************************************************หนังสือเรียนฟิสิกส์ online เทอม 2


phy

เรื่องงานและพลังงาน
Power point งานและพลังงาน
การทดลอง งานและพลังงาน

เรื่องโมเมนตัมและการชน
Power point โมเมนตัมและการชน
การทดลอง โมเมนตัมและการชน


phy

เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน
Power point การเคลื่อนที่แบบหมุน
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบหมุน

เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
Power point สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
การทดลอง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

*******************************จบเนื้อหา ม.4**************************************
*******************************กิจกรรม Rocket************************************
การทำจรวด
1.การทำจรวด

2.หลักการจรวด

3.หลักการจรวด

4.หลักการจรวด

  • DekPhysics Fanpage

  • Follow me @YOOKUNG
ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์
************************************************************************************************************************************************************

Copyright © 2010 Credit:Prosumer WordPress Design by TeacherYoo