ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์

คุยกับ webmaster@Dekphysics

ฟิสิกส์ ม.4เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ม.4

phy

หนังสือเรียนฟิสิกส์ online

บทนำ
Power point บทนำ
**********************************************************************
การเคลื่อนที่เชิงเส้น
Power point การเคลื่อนที่เชิงเส้น

**********************************************************************
แรงและกฎการเคลื่อนที่
Power point แรงและกฎการเคลื่อนที่

**********************************************************************
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
Power point การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
**********************************************************************
งานและพลังงาน
Power point งานและพลังงาน
**********************************************************************
โมเมนตัมและการชน
Power point โมเมนตัมและการชน

**********************************************************************
การเคลื่อนที่แบบหมุน
Power point การเคลื่อนที่แบบหมุน

**********************************************************************
สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
Power point สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

*******************************จบเนื้อหา ม.4**************************************
*******************************กิจกรรม Rocket************************************
การทำจรวด
1.การทำจรวด

2.หลักการจรวด

3.หลักการจรวด

4.หลักการจรวด

  • DekPhysics Fanpage

  • Follow me @YOOKUNG
ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์
************************************************************************************************************************************************************

Copyright © 2010 Credit:Prosumer WordPress Design by TeacherYoo