ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์

คุยกับ webmaster@Dekphysics

ฟิสิกส์ ม.4


เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ม.4

phy

บทนำ

ธรรมชาติของฟิสิกส์

ปริมาณกายภาพและหน่วย

การทดลองเชิงฟิสิกส์

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1

**********************************************************************
การเคลื่อนที่แนวตรง
ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่
กราฟของการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
การทดลองแปลงกราฟเสมือนจริง
สมการสำหรับการเคลื่อนที่
การตกแบบอิสระหรือแบบเสรี
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2

**********************************************************************
แรงและกฎการเคลื่อนที่
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การทดลองเสมือนจริง แรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
การทดลองเสมือนจริง แรงเสียดทานจลน์และแรงเสียดทานสถิต

**********************************************************************
งานและพลังงาน
**********************************************************************
โมเมนตัมและการชน
**********************************************************************
สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
**********************************************************************
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
**********************************************************************
การเคลื่อนที่แบบหมุน
*******************************จบเนื้อหา ม.4**************************************

  • DekPhysics Fanpage

  • Follow me @YOOKUNG
ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์
************************************************************************************************************************************************************

Copyright © 2010 Credit:Prosumer WordPress Design by TeacherYoo